ELEFANT Group s.r.o.

AML

AML – Anti-Money Laundering, neboli AML, je identifikace, sledování a omezení pohybu nelegálních financí na trhu.

Jedná se o různá opatření k prevenci praní tzv. špinavých peněz.
Realitní kancelář je tak povinná dodržovat jednotlivé principy AML. Jejich zjednodušený výčet je uveden zde:
Identifikace klientů – Povinnost provádět identifikaci klientů. Ověření totožnosti a povinnost shromažďovat osobní údaje a především jednotlivé finanční transakce.
Monitoring finančních transakcí – Povinnost monitorovat jednotlivé finanční transakce a hlídat neobvyklé či podezřelé finanční transakce svých klientů. V případě, v případě zjištění neobvyklé finanční transakce, je povinnost tuto nahlásit příslušnému úřadu.
Proškolení pracovníků – Povinnost proškolení jednotlivé pracovníky.
Uchování záznamů – Povinnost uchovávat jednotlivé informace o svých klientech a transakcích, a to dlouhodobě vzhledem k možné kontrole ze strany příslušných orgánů.

Odkaz na zákon:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-253

 

Přejít nahoru