ELEFANT Group s.r.o.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Je vyžadován na základě zákona č.110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.
uděluji tímto společnosti ELEFANT Group s.r.o., se sídlem Lidická 544, 73961 Třinec, IČ: 27770320 (dále jako Správce), souhlas se zpracováním mých osobních údajů (dále též jako GDPR), aby zpracovala níže uvedené údaje:
Osobní údaje, které budou zpracovány

 • jméno a příjmení
 • emailová adresa
 • telefonický kontakt

Účelem zpracování osobních údajů je

 • Zasílání obchodních nabídek Správce
 • Ukládání informací o klientech, které vkládají do systému Správce, za účelem zasílání obchodních sdělení v souvislosti nabídkami, poptávkami a jinými obdobnými informacemi souvisejícími s činností Správce. 

Doba zpracování osobních údajů je

 • Jde o dobu nezbytně nutnou. Tato údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání souhlasu

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám

 • Jde o osoby nebo společnosti, které se mohou podílet na objednané službě či požadujícím (případně objednaném) úkonu klientem

Správce tímto v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

Klient, který poskytnul údaje má právo vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, právo požadovat od Správce jejich opravu nebo výmaz.

Přejít nahoru