ELEFANT Group s.r.o.

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Naše společnost Vám vyhotoví znalecké posudky, odborné odhady nemovitostí, ale také jednoduchá vyjádření k ceně obvyklé (tržní hodnotě) například pro dědické řízení.​ Posudky jsme schopni vyhotovit i do 3 dnů od zaměření nemovitosti. V případě potřeby je možno vyhotovit posudek i do 24 hodin.​ Oceňujeme primárně v rámci Moravskoslezského kraje, ale také ve zbytku České republiky

NABÍZÍME VÁM

Stanovení ceny podle účelu ocenění

podle cenového předpisu (cena úřední, administrativní) cena obvyklá (tržní)

Přejít nahoru