ELEFANT Group s.r.o.

OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ

Naše společnost Vám vyhotoví Ocenění firmy (obchodního závodu-podniku). Stanovení hodnoty firmy jsme schopni vyhotovit do 14 dnů od dodání účetních dokladů. Cílem ocenění podniku je vyjádřit jeho hodnotu představovanou souborem aktiv pomocí určité peněžní částky. Potenciál podniku, který může být prezentován i jinými aktivy než běžně zahrnutými v rozvaze, je oceněn peněžitým ekvivalentem. Výsledná hodnota, kterou hledáme, se většinou opírá o použití více oceňovacích metod.

EXISTUJÍ 3 METODY OCEŇOVÁNÍ

Přejít nahoru